เมททอล แฮนด์คราฟ

เป็นผู้นาเข้า เเละ ตัวแทนหลักในการจาหน่ายสินค้า เหล็กอิตาลี อัลลอย สแตนเลส

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เมททอล แฮนด์คราฟ เป็นผู้นาเข้า เเละ ตัวแทนหลักในการจาหน่ายสินค้า ประตูเหล็กอิตาลี ราวบันไดเหล็กอิตาลี ราวกันตกเหล็กอิตาลี เฟอร์นิเจอร์หล็กอิตาลี ประตูโปร่งสแตนเลส ประตูทึบสแตนเลส ประตูสแตนเลสผสมอลูมิเนียมลายไม้ ราวบันไดสแตนเลส ราวกันตกสแตนเลส เฟอร์นิเจอร์สแตนเลส เเละงานทั่วไป เรายินดีให้บริการด้วยใจจริง สาหรับลูกค้าทุกระดับ

เราเป็นผู้นาเข้า เเละ ตัวแทนหลักในการจาหน่ายสินค้า เเละงานทั่วไป เรายินดีให้บริการด้วยใจจริง สาหรับลูกค้าทุกระดับ

แบบสวย งานมีคุณภาพ ราคาไม่แพง

เราเป็นผู้นาเข้า เเละ ตัวแทนหลักในการจาหน่ายสินค้า เเละงานทั่วไป เรายินดีให้บริการด้วยใจจริง สาหรับลูกค้าทุกระดับ 

แกลเลอรี่

Head Office

เมททอล แฮนด์คราฟ ​
ที่อยู่ 1170 ม.6 ซอยเทพารักษ์70 ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรรปราการ จ.สมุทรปราการ 1027

Scroll to Top